Español | Català | English | Deutsch [ Avui: ] - Edició Pública Exclusiva Tipus α - Any I / No. I :: Benvinguts!


SUBSTANCE
Revista Digital de Filosofia de la Ciencia


FILOSOFIA D'AQUESTA REVISTA ELECTRÒNICA

La filosofia d'aquesta revista està basada en les idees del gran filòsof de l'antiga Grècia, Aristòtil.


INTRODUCCIÓ

Aquest lloc — o petita illa en un mar d'informació anomenat internet — està orientat a la publicació, o millor dit, a la posada en comú d'idees sobre l'estat actual i l'evolució del coneixement científic en general. El format que creiem és més apropiat, és el d'articles, que podran versar, en torn a un tema concret.


ARTICLES ACTUALS EN LA NOSTRA REVISTA

Si us plau, cliqueu en arxiu HTML o en arxiu PDF per tal de visualitzar el contingut dels articles.


QUESTIONS I SUPORT TÉCNIC

Contacte oficial: softwareparticles@yahoo.comELECTRONIC PUBLIC EDITION :: Copyright © Substance.co.nf - All Rights Reserved -